Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt gräsrotsparti vars mål är ett långsiktigt hållbart samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus. I vårt samhälle  fokuserar det offentliga på kärnverksamhet och civilsamhället återfår sin roll för samhällsbygget genom privata initiativ och företagande. Vi anser att utvecklingen av det offentliga ska baseras på evidens och beprövad erfarenhet. Vi tror starkt på individens förmåga, både att ta ansvar men också att själv utforma sitt liv och skapa sin egen framgång.

Lokalt ser MED med oro på Malmös utveckling. Det finns idag verksamhetsområden i Malmö som fungerar bra, men vi ser också områden  som behöver förbättras. Exempelvis måste skattenivån bli lägre, skolan, företagsklimatet och den arkitektoniska utformningen av miljön i staden förbättras. Vi kan dock inte se att den nuvarande ledningen försöker vända utvecklingen inom dessa områden. Malmö måste sträva efter hållbarhet både socialt och ekonomiskt. Vi anser att det är viktigt att vara sakliga och rationella och peka på hur vi vill att Malmö ska se ut i framtiden och hur vi tror att vi kan ta oss dit.

MED vill att Malmö blir en stad som redbara människor vill flytta till istället för att flytta ifrån. Ett Malmö dit entreprenörer flyttar för att starta nya företag, människor flyttar för att ta intressanta, utvecklande jobb eller en värdefull utbildning, träffa kärleken och skapa sig ett hem.