Engagera dig i MED Malmö
Medborgerlig Samling (MED) är en ny liberalkonservativ kraft som vill återinföra ett tydligt folkförankrat politiskt styre som bottnar i beprövad vetenskap och personligt ansvarstagande. Vi vill frigöra politiken från historiska låsningar, ideologiska skygglappar och kortsiktigt effektsökeri.

Hjälp oss att få inflytande – Bli MEDlem!
För att vända utvecklingen i Malmö behöver vi fler som engagerar sig i stort och i smått. Tillsammans kan vi göra politiken mer framåtsyftande – mindre konfrontativ och mer konstruktiv. Vår demokrati behöver dina egenskaper och erfarenheter!
www.medborgerligsamling.se/bli-medlem

Hjälp till att sprida kunskap om vår politik till fler
Vi bildar just nu en grupp där vi tillsammans kommer att jobba med att beskriva vår politik och hur den skulle kunna tillämpas på aktuella problem. Om du är intresserad av lokalpolitik och har vana eller intresse för att uttrycka dig i text, så kan du hjälpa till att visa att samhället skulle bli bättre om MED Malmö fick politiskt inflytande.

Om du är intresserad av att hjälpa till eller vill veta mer, kontakta; [email protected]

Hjälp fler att upptäcka Medborgerlig Samling
Med valresultatet i hand så är det uppenbart att vi inte har nått ut till alla Malmöbor med vår politik. Vi vill att alla i Malmö ska veta vilken politik vi står för – genom att dela ut material och diskutera politiken med alla intresserade. Vi vill se till att alla medlemmar får en chans att bidra på sitt sätt samt hitta fler som vill engagera sig i MED Malmö.

Om du är intresserad av att hjälpa till eller vill veta mer,  kontakta; [email protected]

Hjälp till att skapa intressanta, informativa och innovativa möten
Om du har erfarenhet eller intresse av att skapa tillfällen där potentiella väljare kan få lyssna på intressanta idéer, våra representanter och vår politik eller debatter med andra politiska representanter så kan du hjälpa till att skapa en ny politisk scen i Malmö.

Om du är intresserad av att hjälpa till med detta eller behöver veta mer, kontakta;
[email protected]

Hjälp till att visa att vi är många på nätet
Medborgerlig Samling Malmö sprider information om våra aktiviteter och vår politik via följande digitala kanaler. Följ oss, gilla, kommentera eller dela det vi kommunicerar.

Facebook: www.facebook.com/medborgerligsamlingmalmo
Twitter: twitter.com/med_malmo
Webbsida: medmalmo.se

Mail: [email protected]