Medborgerlig Samling MALMÖ

Medborgerlig Samling (MED) är en ny liberalkonservativ kraft som vill återinföra ett tydligt folkförankrat politiskt styre som bottnar i beprövad vetenskap och personligt ansvarstagande. Vi vill frigöra politiken från historiska låsningar, ideologiska skygglappar och kortsiktigt effektsökeri.

MED söker mandat i alla politiska församlingar där vi tror att vi kan göra skillnad genom att arbeta för att flytta inflytande och makt från det offentliga till medborgarna själva. Just nu arbetar vi därför för att få inflytande i EUs parlament, men också med att sprida kunskap kring vår politik och våra representanter inför nästa val  till kommun, landsting och riksdag.

EU-valet 2019: ”Fixit – inte Swexit”

Medborgerlig Samlings valmanifest för EU-valet den 26 maj 2019 kan läsas i sin helhet på partiets hemsida, men kortfattat kan man summera det till att vi vill att EU ska fokusera på sina ursprungliga kärnuppgifter; som förbättrande av den yttre och inre säkerheten samt även förbättring av den inre marknaden. MED vill dock motverka den överstatliga federaliseringen och förordar en återgång till en mellanstatlig samarbetsorganisation utan lagstiftningsmakt.

Toppkandidater till EU-valet

1. Fredrik Sander, Jurist, Malmö

2. Pia Rundkvist, Förändringsledare, Nacka

3. Staffan Gunnarson, Föreläsare, Bromma

Hjälp till att finansiera EU-val kampanjen

Medborgerlig Samling är inte finansierat av skattepengar och är därför helt beroende av medlemsfinansiering och donationer. Att driva valkampanj är inte gratis, även om allt arbete är ideellt. Vi tar därför tacksamt emot alla bidrag som ni kan avvara.

Pengarna kommer användas till kampanjmaterial, tillståndsansökningar, valstuga, partijackor för utlåning m.m.

  • Bankgironummer: 536-3387
  • Swish: 123 662 10 49
  • Bankkonto: 5501 11 645 19

Stort tack på förhand för ditt bidrag!