Medborgerlig samling anser att den svenska demokratin behöver stärkas och att det finns ett tydligt ansvar kopplat till politisk befogenhet. Det innebär bland annat att vi vill återinföra tjänstemannaansvaret, men också att det blir en tydligare koppling mellan väljarna och invalda politiker genom att öka antalet valkretsar samt minska antalet ledamöter i fullmäktige. Så att om väljarna anser att en politiker inte har skött sig så ska denna  kunna väljas bort vid nästa val.

MED Malmö vill stoppa all ideologisk aktivism inom det offentliga i Malmö, eftersom vi anser att det hör hemma i det civila samhället och inte till den offentliga verksamheten. Den kommunala verksamheten ska inte heller vara självgranskande utan detta bör göras av en oberoende extern revisor som inte är politiskt tillsatt. Kommunala kommunikatörer bör arbeta för medborgarna och inte åt politikerna. Demokratin ska återvinnas och byggas underifrån!

MED Malmö vill öka den lokala demokratin genom att

  • Arbeta för kommunala borgmästare som ska kunna utses i direktval
  • Antalet kommunpolitiker minskas
  • Arbeta för att valdagarna för riksdagsval och kommunal-/landstingsval ska skiljas åt
  • En helt oberoende kommunrevision ska införas
  • De statliga bidragen till föreningslivet ska minskas kraftigt, mot utökade möjligheter till skatteavdrag
  • Kommunala kommunikatörer ska arbeta för medborgarna och fokusera på att berätta om den kommunala verksamheten och beslut