Statens främsta uppgift är att garantera medborgarnas säkerhet. I Medborgerlig Samlings nationella program finns mer information om hur vi vill stärka försvar, polis och rättsväsendet, men det finns också mer samhället kan göra för att öka säkerheten i Malmö. Folk kommer aldrig vilja flytta till en stad där man inte känner sig trygg, så vi måste jobba med att öka säkerheten. Både för att de boende ska känna sig trygga att röra sig fritt i alla delar av Malmö, oavsett tid på dygnet. Det är viktigt att företag kan känna sig trygga i att investera i Malmö så att det skapas fler attraktiva arbetsplatser för de boende.

Mycket av politiken som berör trygghet och säkerhet ligger på nationell nivå, men vi anser att en del nödvändiga förändringar kan göras redan i dag på kommunal nivå.

MED Malmö vill göra Malmö säkrare genom att

  • Hyra in eller anställa ordningsvakter för att patrullera områden där boende upplever otrygghet och ökad risk
  • Utredningar av angrepp på blåljuspersonal och övergrepp i rättssak ska prioriteras
  • Göra insatser redan i lågstadiet hos de barn som riskerar att falla efter eller komma på glid
  • Tiggeri ska kräva tillstånd, där vistelsetid och boende dokumenteras, så att illegala bosättningar och missbruk av EU:s fria rörlighet beivras
  • Göra  utökade insatser mot hederstänk, hat mot HBT personer och antisemitism
  • Hembesök till äldre utförs av samma personer så att de får en möjlighet att bygga en relation och skapa förtroende. De äldre ska också kunna påverka vem som regelbundet ska jobba i deras hem.