På många sätt är Malmö fantastiskt när det gäller förutsättningar för nya företag. Malmö ligger i en av de mest tätbefolkade regionerna i Europa, strategiskt nära många länder i norra europa, med goda kommunikationer, bra infrastruktur, en dynamisk blandning av invånare med jämförbar utbildningsnivå. Det är därför förvånande att andelen företagare i Malmö är låg, att arbetslösheten är relativt hög och att medelinkomsten är relativt låg.

Vi tror att svaret ligger i att förbättra förutsättningarna för företagare och i synnerhet småföretagare, så att fler jobb kan skapas och att konkurrensen om de anställda ökar. Det är också viktigt att de som saknar jobb aktiveras genom utbildningar eller annan regelbunden sysselsättning för att förhindra passivisering.

MED Malmö vill skapa ett bättre företagsklimat genom att

  • Minska administrationen för företagare och särskilt för små företag
  • Satsa mot den svarta ekonomin så att den vita ekonomin kan växa sig starkare
  • Öka utbildningen vid högstadieskolor kring företagande och entreprenörskap för att öppna upp för nyföretagande bland unga
  • Skapa flexibla yrkesanpassade utbildningar och lärlingsplatser istället för bidrag efter grundskolenivå
  • Öppna upp för ökad företagsamhet genom att exempelvis minska regleringar och sänkta avgifter