För att kunna investera i den framtiden behöver vi på sikt ha en budget som inte bara är i balans utan också går med överskott. Detta för att skapa förutsättningar för investeringar. Malmö stad måste fokusera på kommunens kärnverksamhet – främst skola, vård och omsorg. Skattepengar och kommunanställdas arbetstid ska inte läggas på ideologiska certifieringar, verksamheter och projekt. Enligt jämförelser med andra svenska städer så är kostnaden för Malmö stad per capita hög och med fokusering på kärnverksamhet kommer detta kunna åtgärdas. Bland annat har Malmö stad nästan dubbelt så många anställda per invånare som Stockholms kommun.

Det är viktigt att alla är med och bidrar, inte bara för att skapa utrymme för investeringar men också för att skapa en större samhörighet mellan de boende i staden. Vårt mål är att de flesta ska försörja sig själva utan bidrag och lönesubventioner. Utformandet av MEDs ekonomiska politik ligger på nationell nivå, men flera nödvändiga förändringar kan göras redan i dag på kommunal nivå.

MED Malmö vill sänka kommunens kostnader genom att

  • Effektivisera stadens offentliga sektor, så att kostnaden per capita sänks
  • Ta bort föreningsbidrag som inte går till ungdoms- eller ideella idrottsföreningar.
  • Privatisera Malmö stads kulturverksamheter (museer, teatrar m.m ej bibliotek)
  • Sälja av alla bostadsrätter och säga upp kontrakt på hyresrätter
  • Stoppa all utbetalning av stöd till personer som befinner sig olagligt i landet.
  • Kostnadseffektivisera genom regional bostadsplacering, dvs är det billigare att placera bostadslösa i en annan kommun än Malmö så bör det användas. Detta ska användas både för ensamstående och barnfamiljer.
  • Stoppa alla byggprojekt som inte ingår i kommunens kärnverksamhet såsom skola, vård och omsorg. Detta inkluderar nybyggnadsstopp för MKB.
  • Stoppa alla certifieringar och workshops, tjänsteresor m.m som inte leder till effektivare verksamheter. Exempelvis Fairtrade diplom, HBTQ, Fairpay, etc.